DUURZAME BIOMASSA PROGRAMMA (SBP): PAPIEREN CERTIFICATIE ZONDER NAAR HET BOS TE KIJKEN

Gezamenlijk rapport van Biofuelwatch, Comite Schone Lucht, Dogwood Alliance, Estonian Fund for Nature en Leefmilieu

Klik hier om het volledige rapport te downloaden (bijgewerkt mei 2023)

Klik hier om de Engelse versie van het rapport te downloaden (bijgewerkt mei 2023)

Samenvatting

De Nederlandse import van pellets is tussen 2017 en 2020 meer dan verachtvoudigd, doordat RWE, Uniper en Onyx het meestoken van biomassa in hun kolencentrales hebben opgevoerd. Momenteel komt het overgrote deel van die pellets uit het zuidoosten van de VS, maar er worden ook aanzienlijke hoeveelheden geïmporteerd uit de Baltische staten.

Het stoken van houtpellets in grote elektriciteitscentrales is alleen mogelijk dankzij genereuze subsidies voor duurzame energie in het kader van de Nederlandse SDE++. Om voor die subsidies in aanmerking te komen, moet het hout voldoen aan een aantal SDE++ duurzaamheids- en broeikasgaseisen. Sinds eind 2019 voldoen alle pellets die gecertificeerd zijn door het Programma Duurzame Biomassa (SBP) automatisch aan die criteria.

Aangezien alle SBP-gecertificeerde pellets automatisch kunnen worden verbrand met SDE++-subsidies in Nederland, is het hier gevonden bewijs relevant, ongeacht of de pellets inderdaad afkomstig zijn van bijvoorbeeld de besproken Amerikaanse pelletfabriek Ahoskie van Enviva. Informatie over de herkomst wordt ten onrechte niet openbaar gemaakt door energiebedrijven.De belangrijkste problemen met de SBP certificering die in dit rapport zijn geïdentificeerd, zijn:

  • Gebrek aan externe audit van bosbeheer in verband met de productie van pellets: het wordt aan de producenten van pellets overgelaten om bossen en plantages waar pellets vandaan komen te bezoeken en te inspecteren. Certificeerders zijn niet verplicht om dergelijke locatiebezoeken uit te voeren;
  • Gebrek aan adequaat onderzoek van beweringen van pelletproducenten en door hen verstrekte informatiebronnen: SCS Global accepteerde kritiekloos de bewering van Enviva dat het kappen van hardhoutbossen met een grote biodiversiteit in het zuidoosten van de VS over het algemeen geen schade toebrengt aan de biodiversiteit en ecologisch voordeel kan opleveren – ondanks sterke bewijzen van het tegenovergestelde. SCS Global reproduceerde de weblink naar het door Enviva verstrekte document als dezelfde bron van die bewering, zonder zich te realiseren dat dit document in 2016 werd vervangen door een ander document, dat de nadelige ecologische gevolgen benadrukt van het kappen van de bossen waaruit Enviva betrekt ;
  • Inconsistente interpretatie van bewijsmateriaal door certificeerders: de regionale risicobeoordelingen voor Letland en Estland, beide uitgevoerd door Preferred by Nature, spreken elkaar tegen wat betreft de gevolgen van houtkap voor bosvogels. In het geval van Letland wordt houtkap geclassificeerd als een risico voor bosvogelsoorten. In het geval van buurland Estland worden sommige van dezelfde bosvogelsoorten niet geacht risico te lopen door houtkap.
  • SBP-indicatoren, d.w.z. richtlijnen voor de interpretatie van criteria, zijn niet verenigbaar met SDE++-criteria: SBP staat de inkoop van hout toe, zelfs als, zoals het geval is in Estland, intensieve houtkap bossen heeft veranderd in een netto koolstofbron. Dat wil zeggen dat koolstofvoorraden in bossen zijn verkleind. SBP doet dit door toekomstige koolstofvastlegging in bossen te projecteren over een periode van meer dan 70 jaar en er van uit te gaan dat de koolstof dan weer is aangevuld. Bovendien maken SBP-indicatoren verdere ontwatering van voorheen drooggelegde veengebieden mogelijk, ongeacht de daaruit voortvloeiende koolstofemissies.

De ngo’s die dit document publiceren, roepen de Nederlandse overheid op om:

  • de subsidies voor alle pellets die exclusief door SBP zijn gecertificeerd, stop te zetten. Dit aangezien SBP-certificering geen garantie is dat aan de SDE++-criteria wordt voldaan;
  • het besluit om SBP-certificering te erkennen als bewijs dat aan de SDE++-criteria wordt voldaan, te herroepen.

De ngo’s zijn verder van mening dat alle subsidies voor energie uit houtige biomassa moeten worden stopgezet en dat de middelen moeten worden aangewend voor maatregelen die de uitstoot van broeikasgassen echt verminderen, waaronder het isoleren van huizen en andere gebouwen.